průmyslový areál

Vizualizace a zákres do fotografie pro projekční ateliér Porticus, Karlovy Vary.